Zerga ereduak

158 emaitza aurkituta

 • Fabrikazio zerga bereziak

  557 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Edari...

  557 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Edari deribatuen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  555 eredua: Tarteko produktuen gaineko zerga. Fabrika eta gordailu...

  555 eredua: Tarteko produktuen gaineko zerga. Fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztuko da. Informazio gehiago...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  548 eredua. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena

  548 eredua. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena Epeak Irekita Zergak sortzen denaren ondorengo hilaren lehenengo 25 egutegi egunetan aurkeztuko da. Aitorpenak Arabako Lurralde Historikoan kokatutako titular beraren establezimendu guztiak jasoko ditu. Informazio gehiago Xedea:...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  524 eredua. Alkoholaren eta Edari Alkoholdunen gaineko Zerga

  524 eredua. Alkoholaren eta Edari Alkoholdunen gaineko Zerga Epeak Irekita Egutegiko hiruhileko bakoitza amaitu eta hurrengo bost egunetan aurkeztu beharko da. Informazio gehiago 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 22.a) eta b) artikuluetan aurreikusitako erabileretan itzulketa...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  521 eredua. Emandako lehengaien hiruhilekoko zerrenda

  521 eredua. Emandako lehengaien hiruhilekoko zerrenda Epeak Irekita Eredu hau hiruhilekoan produktuak ematen edo bidaltzen direnean soilik aurkeztu behar da. Hiruhileko bateko emateen zerrenda hurrengo hiruhileko naturaleko lehenengo hogeita bost egunetan aurkeztu behar da. Informazio gehiago...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak

  518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak Epeak Irekita 518 eredua: eragiketa hasi eta egun baliodun 1 lehenago gutxienez. 519 eredua: dagokion gorabehera gertatu eta berehala. 520 eredua: jarduera aldia amaitzen den eguna, lanaren aitorpenean eta/edo, hala badagokio, lan...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  510 eredua. Gainerako EBko produktuak jasotzeko eragiketen aitorpena

  510 eredua. Gainerako EBko produktuak jasotzeko eragiketen aitorpena Epeak Irekita Europar Batasuneko beste lurralde bateko produktuak jasotzeagatik edo emateagatik soilik Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien subjektu pasiboek ez dute zertan aurkeztu autolikidaziorik halako produkturik jaso edo...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  508 eredua. Itzulketa eskaera urrutiko salmenten sistemagatik

  508 eredua. Itzulketa eskaera urrutiko salmenten sistemagatik Epeak Irekita Fabrikazioaren gaineko zerga berezien itzulketa eskaeraren alea Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Arabako Foru Aldundiko zerga berezien bulego kudeatzailea) aurkeztu beharko dira produktuak bidaltzen dituen establezimendua...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  507 eredua. Itzulketa eskaera bidalketa bermatuko sisteman

  507 eredua. Itzulketa eskaera bidalketa bermatuko sisteman Epeak Irekita Fabrikazioaren gaineko zerga berezien itzulketa eskaeraren alea Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Arabako Foru Aldundiko zerga berezien bulego kudeatzailea) aurkeztu beharko dira produktuak bidaltzen dituen establezimendua...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  504 eredua. Europar Batasuneko beste estatu batzuetan fabrikazioaren...

  504 eredua. Europar Batasuneko beste estatu batzuetan fabrikazioaren gaineko zerga berezien kargapean dauden produktuak jasotzeko baimenaren eskaera Epeak Irekita Epe zehatzik gabe Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera hartu nahi diren produktuak ziurtatzeko behar diren agiriak aurkeztu...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  590 eredua. Itzulketa eskaera esportazio edo bidalketagatik

  590 eredua. Itzulketa eskaera esportazio edo bidalketagatik Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Aurkeztu beharreko agiriak Itzulketaren eskaera, 10. artikuluko 1. zenbakiko a) eta b) letrek...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  580 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Tabako lanen fabrika eta...

  580 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Tabako lanen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Informazio gehiago Tabako lanen fabrika eta gordailu...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  572 eredua. Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko eskaera

  572 eredua. Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko eskaera Epeak Irekita Egutegiko hiruhileko bakoitza amaitu ondorengo lehenengo hogeita bost egutegi egunetan. Informazio gehiago Hidrokarburoen gaineko zergagatik ordaindutako kuotak, 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 52....
 • Fabrikazio zerga bereziak

  570 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen fabrika eta...

  570 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Informazio gehiago Hidrokarburoen fabrika eta...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  566 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Autolikidazioa

  566 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Hileroko aurkezpena eta ordainketa: sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Alabaina, likidazioaldian zehar karga tasak aldatzen badira eta...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  563 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Autolikidazioa

  563 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  655 eredua. Gozamena azkentzea

  655 eredua. Gozamena azkentzea Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: gozamena azkendu eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen bereziarekin. Dohaintzen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  653 eredua. Panteoiak eta nitxoak

  653 eredua. Panteoiak eta nitxoak Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: aseguratuaren heriotza data eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  650 eredua. Autolikidazioa – Oinordetzak

  650 eredua. Autolikidazioa – Oinordetzak Epeak Irekita Epe arrunta: sei hilabete kausatzailea zendu eta hurrengo egunetik. Luzapen arrunta: epe arrunta amaitu eta sei hilabete, eskaera egin beharrik gabe (berandutze interesak epe arrunta amaitzen denetik). Luzapen berezia: eskatu ondoren,...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  Eredua 034 Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei nahiz...

  Eredua 034 Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei nahiz baliabide elektronikoez egiten diren zerbitzuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan aplikagarriak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo uzteko adierazpena Epeak Irekita Informazio gehiago 823 Foru...
81 - 100 erakusten 158 emaitzetatik.