20.000 biztanle baino gutxiago dituzten Arabako Lurralde Historikoko udalentzako laguntza eskatzea, gizartegintzako jarduera eremuaren barruko programak eta/edo jarduerak garatzen laguntzeko

Epeak

Itxita

15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

- Informazio eta gizarte arreta bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

- Eskaera egiten duen Udaletxeari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua