NPEan aitortutako lurzatien historikoaren kontsulta

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Interesduna dela egiaztatzea, dagokion dokumentazioa aurkeztuta (jabetza titulua, eskritura, Jabetza Erregistroaren ziurtagiria, ohar sinplea, jabetza berrantolatzeko aktaren kopia, heriotza ziurtagiria, testamentua eta abar).

Zuzeneko Laguntzen Zerbitzua

Foru Aldundiaren kalea, 13, 1. solairua

01001 – Gasteiz)

Herritarren arretarako helbide eta telefonoak