null Accidentes de tráfico por fauna cinegética eu

Ehiza-faunak eragindako zirkulazio-istripuak

Aseguru-etxeei ezbeharraren egunean edo 12 ordu lehenago ehiza larriko ekintza kolektiboei buruzko informazioa ematea.

Aseguru-etxeak

Ehiza eta arrantza atala

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. xedapen gehigarria.

Hiru hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ehiza-istripua

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi