null PR Erregistro Elektroniko Komuna

Erregistro Elektroniko Komuna

Agiriak aurkezteko izapide generiko baterako aukera ematea, noiz ere gairen batean ez dagoen agiriak aurkezteko izapide elektroniko espezifikorik Arabako Foru Aldundi honen egoitza elektronikoan. Ez da onartuko izapide generiko honen bidez agiririk aurkeztea, badirenean agiriak aurkezteko izapide elektroniko espezifikoak Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.

Edozein pertsona fisiko edo juridikorentzat, agiriren bat aurkeztu behar badu (prozeduraren hasieran nahiz prozedura gauzatzen den bitartean), gairen batean ez dagoenean agiriak aurkezteko izapide elektroniko espezifikorik Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.

Dena delako gaiari buruzko araudi espezifikoan adierazitako organoa.

Foru araudia 

Dena delako gai horri buruzko araudi espezifikoa, baina jakin ezin denean zein den zehazki, zeren eta izapide hau, hain zuzen, hondar izapidea baita (hau da, noiz ere gairen batean ez dagoen agiriak aurkezteko izapide elektroniko espezifikorik Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan).

Organo eskuduna: Dena delako gaiari buruzko araudi espezifikoan adierazitako organoa

Errekurtsoa ebazteko organo eskuduna: Dena delako gaiari buruzko araudi espezifikoan adierazitako organoa.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Dena delako gaiari buruzko araudi espezifikoan ezarritakoa.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Dena delako gaiari buruzko araudi espezifikoan ezarritakoa.

Administrazio bidearen amaiera: Dena delako gaiari buruzko araudi espezifikoan ezarritakoa.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Erregistro Elektroniko Komuna - Arabako Foru Aldundia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Erregistro Elektroniko Komuna - Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi