Egoitza elektronikoaren araudia

 • 50/2022 Foru Dekretua, abenduaren 27ko Foru Gobernu Kontseiluarena. Onespena ematea Kontseiluaren apirilaren 5eko 26/2011 Foru Dekretuaren aldaketari.
 • 55/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, apirilaren 5eko 26/2011 Kontseiluaren Foru Dekretuaren aldaketa onartzen duena. Azke horrek Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoa sortu zuen. 
 • 4/2020 Foru Dekretua, urtarrilaren 21eko Foru Gobernu Kontseiluarena, apirilaren 5eko 26/2011 Kontseiluaren Foru Dekretuaren aldaketa onartzen duena. Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoa sortu zuen, bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak arautzeari dagokionez.
 • 5/2020 Foru Dekretua, urtarrilaren 21eko Foru Gobernu Kontseiluarena, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Departamentuaren bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak eta komunikazioak arautzea onartzen duena.
 • 26/2011 Foru Dekretua, apirilaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa sortzen da.
 • 74/2011 Foru Dekretua, azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da apirilaren 5eko 26/2011 Foru Dekretua, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa sortzen duena.
 • 37/2011 Dekretua, maiatzaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da Arabako Foru Administrazioko agirien erregistroen erregelamendua.
 • 66/2012 Erabakia, otsailaren 28ko Diputatuen Kontsei luarena. Honen bidez, onartu egiten da Arabako Foru Aldundiaren bulegoen eta erregistro presentzialen ordutegia.
 • 2087/1988 Dekretua, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 7ko 2.087/1988 Foru Dekretua, zeinez bidez Gizartearekiko Harremanak Bulegoa sortzen den.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Komunarena. 
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Erregimen Juridikoarena.  
 • 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren Segurtasunerako Nazio Eskema arautzen duena.
 • 4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren Elkarreragingarritasunerako Nazio Eskema arautzen duena.