Fakturak ordaindu izanaren frogagiriak aurkeztea

Epeak

Itxita

Baldin ordainagiri horiek ez badira egiaztatu dirulaguntza esleitzeko ebazpena eman aurretik, dirulaguntza ordaindu ondoren hiru hilabeteko epea izango da gastuak justifikatzeko.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Faktura/k ordaindu izanaren frogagiria/k.

  • Udaleko idazkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena aurkeztutako dokumentazioa jatorrizkoarekin bat datorrela.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

    Dirulaguntza eman ondoren, egoitza elektronikoko "Nire espedienteak" atalean sartu eta dokumentazioa eskabidean hasitako espedienteari erantsi beharko zaio.

Egoitza elektronikoaren bidez