Banku saldoak erabiltzea baimentzea

Epeak

Irekita

Eskabidea autolikidazioekin batera aurkeztu beharko da.

Aurkeztu beharreko agiriak

Baimena eskatzea finantza erakundeek, behar den zenbatekoan, kausatzailearen izenean gordailatutako balio higigarriak eta finantza produktuak saldu ahal izan dezaten, eskuratutako zenbatekoarekin edo haren kontuetan dagoen saldoarekin, Arabako Foru Aldundiari ondoretasunezko transmisioengatik aurkeztutako autolikidazioen zenbatekoa sartu ahal izateko..

  • Eskabidea autolikidazioekin batera aurkeztu beharko da.

Informazio gehiago

Araudia:

  • Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren Araudia onartzen duen 74/2006 Foru Dekretuaren 47. artikulua

Ondare Eskualdaketa, Egintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen Atalari zuzendutako idatzizko eskabidea.

003 eredua ereerabili ahalko da.

Ogasunaren bulegoetan bertaratuta

Ogasunaren bulegoak