null Zerbitzua Zentroaren edo zerbitzuaren aldez aurretiko baimena

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza. Zerbitzua Zentroaren edo zerbitzuaren aldez aurretiko baimena

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua.

Zentroak eta gizarte zerbitzuak ezartzea aurreikusi duten erakundeak. 

Gizarte Zerbitzuetako foru diputatuaren foru agindu bidez, aurretiaz Gizarte Zerbitzuen zuzendaritzaren menpeko den Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskaritza Zerbitzuak txostena egin ondoren.

40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Hiru hilabete, eskaria eta legezko dokumentuak aurkezten direnetik aurrera zenbatzen hasita.

Administrazio isiltasunaren ondorioak: Eskaria onetsiko da epe horretan berariazko ebazpena ematen baldin bada.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Zentroaren edo zerbitzuaren aldez aurretiko baimena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi