null Autorización previa para la vivienda vinculada eus

Aldez aurreko baimena lotutako etxebizitzarako

Baimena ematea baratzezaintza eta abelazkuntzako ustiategi bati lotutako eraikuntza lizentzia eman baino lehen, eraikuntza hori titularrak ohiko etxebizitza modura erabili behar duenean.

Baratze edo abere ustiategien titularrak

Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoa

Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 31. artikulua

76/2006 Foru Dekretua, azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Nekazaritza Sailak baimenak emateko prozedura arautzen da; baimenok lurzoru urbanizaezineko nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenari lotutako etxebizitza eraikitzeko udal lizentzia eman baino lehen ematen dira.

8/2007 Foru Agindua, urtarrilaren 25ekoa. Honen bidez, azaroaren 29ko 76/2006 Foru Dekretuak ezarritako prozeduraren arautegia osatzen da. Prozedura hori nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen bati lotutako etxebizitza eraikitzerakoan, udal-baimena lortu aurretiko baimenari buruzkoa zen.

Ebazpena eta jakinarazpena egiteko gehienezko epea: 3 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Aldez aurreko baimena eskatzea lotutako etxebizitzarako

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi