null PR Autorizaciones para pruebas deportivas eus

Kirol probak egiteko baimenak ematea

Kirol probarako baimena eman baino lehen txostena egin behar du trafikoko kasuan kasuko lurralde bulegoak, probak eragindako bideen egoera eta ezaugarriak zein diren jasoko delarik. 

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Trafikoko Lurralde-bulegoek eskatzen dute txosten hau.

Elkarteak.

Bide Azpiegituretako Zerbitzua.

Ebazpenerako eta jakinarazpenerako gehienezko epea: 6 hilabete.

Administrazio isiltasunaren ondorioa: ezestea.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Kirol probak egiteko baimenak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi