null Laguntza zuzena, gasolio profesionala erabiltzearen ondorioz hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partzialerako eskubiderik ez duten errepideko garraioko enpresentzat

Laguntza zuzena, gasolio profesionala erabiltzearen ondorioz hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partzialerako eskubiderik ez duten errepideko garraioko enpresentzat

Zuzeneko laguntzak errepideko lurreko garraioko profesionalentzat, hain zuzen, haien ibilgailu jakin batzuei dagokienez, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 52 bis artikuluan ezarritako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partzialaren onuradun izan ezin diren eta baimen eta garraiobide jakin batzuen titularrak (ekainaren 28ko 5/2023 ELDren 156.2 artikuluan arautuak) direnentzat, Ukrainako gerraren ondorioz petrolio produktuen kostuak handitzeak errepideko garraioaren jardueran eragindako ondorio kaltegarriak arintzeko.

Zuzeneko laguntzen onuradun izango dira langile autonomoak eta nortasun juridikoko sozietateak, egoitza Araban dutenak, baldin eta 2023ko ekainaren 30ean VDE, VT, VTC, VSE, MDPE eta MDLE motetatik edozeinetako garraio baimen baten titularrak badira eta Garraioko Enpresen eta Jardueren Erregistroan alta emanda badaude.

Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseilua.

5/2023 Errege Lege Dekretuaren 156-158. artikuluak (5/2023 Errege Lege Dekretua, ekainaren 28koa, hainbat neurri ezarri eta luzatzen dituena, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko, eta La Palma uhartea berreraikitzen eta beste kalteberatasun egoera batzuei erantzuten laguntzeko; Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioa egiten duena, merkataritza sozietateen egitura aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia bizitza eta lanbide bizitza uztartzeari dagokienez, eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazi eta betetzen duena).

3 hilabete. 

Formularioa aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabeteko epean ez badira emakida eta ordainketa egin, eskaerari ezezkoa eman zaiola ulertu beharko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Laguntza zuzena eskatzea hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partzialerako eskubiderik ez duten errepideko garraioko enpresentzat

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi