null Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezkoa guztiaz hornitzen laguntzeko.

Deialdiaren helburuarekin bat egiten duten jarduerak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseilua.

10 egun baliodun egongo dira, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazioa-Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi