null Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezkoa guztiaz hornitzen laguntzeko.

Deialdiaren helburuarekin bat egiten duten jarduerak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseilua.

Ebazteko epea: 4 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazioa-Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi