null Nekazaritza ekologikorako laguntzak

Nekazaritza ekologikorako laguntzak

Bultzatzea bai nekazaritza ekologikora bihurtzea bai nekazaritza ekologikoko ekoizpen jardunbide eta metodoei eustea

Pertsona fisiko edo juridikoak, edo nortasun juridikorik gabeko erakundeak, barne hartuta ondasun erkidegoak, jaraunspen jasogabeak edo jaraunsle erkidegoak, merkataritza xederik gabeko sozietate zibilak eta titulartasun partekatuko araubideko ustiategiak, baldin eta eskaera bakarra aurkezten badute eta ingurumen- eta klima-konpromisoak eta esku-hartze bakoitzean zehaztutako beste kudeaketa-konpromiso batzuk hartzen badituzte, bost urterako.

Nekazaritza Garapena Zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 32/2023 Foru Dekretua, ekainaren 20koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoan ingurumen eta klima konpromisoak eta bestelako kudeaketa konpromisoak hartzeagatiko laguntzen oinarri arautzaileak, baita 2023rako deialdia ere

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehinezko epea: 6 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Nekazaritza ekologikorako laguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Konpromisoak subrogatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi