null Enpresa berriak sortzeko nekazari gazteentzako laguntzak

Nekazari gazteak ezartzeko laguntzak

Nekazaritzaren sektorean lehen aldiz instalatzen diren nekazari gazteen laneratzea erraztea, sektore horretan prestakuntza profesional egokia daukaten gazteak txertatuz; bidenabar, belaunaldien ordezkatzea erraztuko da eta sektorearen profesionalizazioan sakonduko da.

  • Nekazaritzaren sektorean lehen aldiz instalatuko diren nekazari gazteak.
  • 18 urte beteta eta ez ditu 41 urte edo gehiago betetzen laguntza-eskabidea aurkeztu den urte naturalean.

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

2022ko Agiri bateratua

Foru Gobernu Kontseiluaren 79/2022 Erabakia, otsailaren 15ekoa. 2022rako nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzen deialdia onartzea. 6.1 neurria.

Foru Gobernu Kontseiluaren 55/2021 Erabakia, otsailaren 9koa. Onestea nekazari gazteek enpresak sortzeko diren laguntzen 2021eko deialdia. 6.1. neurria

Foru Gobernu Kontseiluaren 17/2020 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa. Onespena ematea Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 7ko 13/2020 eta 14/2020 foru dekretuen aldaketari

Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2020 Foru Dekretua, apirilaren 7koa. Onestea nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileen aldaketa eta 2020rako laguntza-lerro honen deialdia

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2019 Foru Dekretua, otsailaren 26koa. Onestea nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzen oinarri arautzaileak eta laguntza horien 2019rako deialdia onesten dituen 30/2016 Foru Dekretua aldatzea

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa. Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020ko Planaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzen oinarri arautzaileak

Foru Gobernu Kontseiluaren 9/2017 Foru Dekretua, otsailaren 28koa, aldatzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko apirilaren 12ko 30/2016 Foru Dekretuak onartutako laguntzak arautzen dituen oinarriak. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2017rako deialdia onartzen du.

Diputatuen Kontseiluaren 30/2016 Foru Dekretua, apirilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzen dituena, 1305/2013 Arautegian eta Eusko Jaurlaritzak berariaz onartuko duen esparru dekretuan ezarritako mugen barruan. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2016rako deialdia onartzen du.

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Nekazari gazteak ezartzeko laguntza eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi