null PR Ayudas dirigidas a Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava de menos de 20.000 habitantes para contribuir al desarrollo de Programas y actividades enmarcadas en el ámbito de actuación de intervención social EUS

20.000 biztanle baino gutxiago dituzten Arabako Lurralde Historikoko udalentzako laguntzak, esku-hartze sozialeko programak eta/edo jarduerak garatzen laguntzeko

20.000 biztanle baino gutxiago dituzten Arabako Lurralde Historikoko udalentzako laguntza deialdia, gizartegintzako jarduera eremuaren barruko programak eta/edo jarduerak garatzen laguntzeko. 

20.000 biztanle baino gutxiagoko biztanleria daukaten Arabako Lurralde Historikoko udalak.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Esku-hartze Sozialeko Arloko Zuzendariordetza Teknikoa. 

Oinarri orokorrak. ALHAO 18. zenbakia. 2011/02/11

Oinarri zehatzak: ALHAO 79. zenbakia. 2019/07/10

Hiru hilabeteko gehienezko epea, eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik aurrera. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
20.000 biztanle baino gutxiago dituzten Arabako Lurralde Historikoko udalentzako laguntza eskatzea, gizartegintzako jarduera eremuaren barruko programak eta/edo jarduerak garatzen laguntzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi