null PR Ayudas dirigidas a Entidades Públicas para contribuir a la rehabilitación, reforma, acondicionamiento y/o equipamiento de los centros rurales de atención diurna EUS

Erakunde publikoentzako laguntza, eguneko arretarako landa zentroak birgaitzen, eraberritzen, egokitzen eta/edo hornitzen laguntzeko

Erakunde publikoentzako laguntza deialdia, eguneko arretarako landa zentroak birgaitzen, eraberritzen, egokitzen edota hornitzen laguntzeko. 

Arabako Lurralde Historikoko erakunde publikoak izango dira dirulaguntza hauen onuradunak, baldin eta beren jarduerak deialdiaren xedearekin bat etortzen badira.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Esku-hartze Sozialeko Arloko Zuzendariordetza Teknikoa. 

Oinarri orokorrakALHAO 18. zenbakia. 2011/02/11

Oinarri zehatzak. ALHAO 48. zenbakia. 2019/04/24

Hiru hilabeteko gehienezko epea, eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik aurrera. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Erakunde publikoentzako laguntzak eskatzea, eguneko arretarako landa zentroak birgaitzen, eraberritzen, egokitzen edota hornitzen laguntzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi