null Ez-ohiko laguntza ekonomikoak harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko

Familia harrera sustatzeko eta horretarako laguntza teknikoa emateko zerbitzua

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak dira, ofizioz ematen direnak, behar bezala justifikatutako gastu espezifikoei aurre egiteko; harrerapeko adingabekoa modu egokian zaintzeko beharrezkoak diren eta inongo sistema publikok estaltzen ez dituen ezohiko gastuak izan behar dira.

Arabako Lurralde Historikoan harrera familia izan diren familiak eta adin nagusitasuna izan ondoren gaztearekin bizitzen jarraitzen duten harrera familia ohiak.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Administrazio Kontseilu

  • Onestea familia harreran eta familia harrera bukatu ondoko bizikidetzan laguntzeko aparteko gastuetarako laguntza ekonomikoen 2022rako deialdia.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 35/2021 Foru dekretua, uztailaren 27koa. Onestea familia harrerako neurria amaitutakoan, familia harrerari eta bizikidetzari laguntzeko konpentsazio ekonomiko arruntak arautzen dituen araudia.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea

Eskabidea aurkeztu eta hiru hilabeteko epea.

Administrazio isiltasunaren ondorioak

Ez-ohiko laguntza ekonomikoetan eskaria ezetsi egingo da hiru hilabete igaro ondoren, albo batera utzi gabe GOFEk dagokiona berariaz ebazteko duen betebeharra.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ez-ohiko laguntza ekonomikoak eskatzea, harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi