null Giza eskubideen eta memoria historikoaren arloko laguntzak

Giza eskubideen eta memoria historikoaren arloko laguntzak

Giza eskubideen eta memoria historikoaren arloko sustapen, zabalkunde eta gaitze proiektuak diruz laguntzea.

Irabazteko xederik gabeko erakunde pribatuak

Diputatu Nagusia

  • 128/2017 Foru Dekretua, Diputatu Nagusiarena, martxoaren 28koa, onartzen dituena Diputatu Nagusiaren Sailak giza eskubideen eta memoria historikoaren arloan lehia bidez ematen dituen dirulaguntzen 2017ko oinarri arautzaileak
  • 11/2016 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzak 
  • Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, dirulaguntzena
  • Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, zeinaren bidez onartzen baita azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren, dirulaguntzenaren,
  • Arautegia, abenduaren 18ko 53/1992 Foru Araua Arabako Lurralde Historikoaren ekonomia eta aurrekontu araubidearena, aurrekontu antolamenduari buruzko indarreko foru araua
  • Urriaren 1eko 39/2015 Legea, administrazio prozedura erkidearena eta aplikatzekoak zaizkion gainerako arauak

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 3 hilabete
  • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Giza eskubideen eta memoria historikoaren arloko sustapen, zabalkunde eta gaitze proiektuak diruz laguntzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi