null Arabako Kirol Federazioentzako laguntzen deialdi publikoa onartzea, bai eta horien oinarri arautzaileak ere, administrazio arloko eginkizun publikoak betetzeko baliabide ekonomikoak emateko

Arabako Kirol Federazioentzako laguntzen deialdi publikoa onartzea, bai eta horien oinarri arautzaileak ere, administrazio arloko eginkizun publikoak betetzeko baliabide ekonomikoak emateko. 2023-2024 denboraldia

Arabako kirol-federazioekin lankidetzan aritzea helburu duen deialdia, Arabako kirol-federazioei, aurrekontu-mugen barruan, baliabide ekonomiko nahikoak emateko, izaera administratiboko funtzio publikoak bete ditzaten eta, oro har, Arabako Foru Aldundiaren agente laguntzaile gisa dihardutenean.

Arabako Kirol Federazioak.

Eskaerak balorazio batzordeak aztertuko ditu. Batzordeburua Kirol Zerbitzuaren zuzendaria izango da.

2024ko deialdiaren oinarriak

Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa. Kultura eta Kirol Sailak lehia araubidean dirulaguntzak ematea arautuko duten oinarri orokorren aldaketa onestea

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz

Organo eskudunak, balorazio-batzordeak proposatuta, dagokion ebazpena emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean.

Gehieneko epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute eskabidea ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Minimoa, Osagarria eta Sanprudentzioetako txapelketak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi