null PR Subvenciones a federaciones deportivas alavesas y asociaciones de federaciones deportivas para el desarrollo de programas de normalizacion del uso del euskera eus

Arabako kirol federazioetarako eta kirol federazio elkarteetarako dirulaguntzen deialdia, euskararen erabilera normalizatzeko programak garatzeko

Deialdiaren helburua da lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, kirol federazioek eta kirol federazioen elkarteek 2018ko urtarrilaren 1a eta abenduaren 21a bitartean euskararen erabilera normalizatzeko programak antolatu, garatu eta gauza ditzaten, nola pertsona hala gizarte eremuan.

Elkarteak eta instituzioak.

Kirol Zerbitzua.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako kirol federazioetarako eta kirol federazio elkarteetarako dirulaguntzak eskatzea, euskararen erabilera normalizatzeko programak garatzeko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi