null Ayudas para el fomento de la contratación en empresas de Álava EUS

Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzak

Sustatzea Arabako enpresek langabetuei kontratuak egitea, Araban enplegua hobetzen laguntzeko.

  • Enpresa ertain eta txikiak, egoitza soziala eta zerga egoitza Araban dutenak, Arabako Lurralde Historikoan lan zentro bat daukatelarik gutxienez.

  • Araban zerga egoitza duten autonomoak.

  • Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeak, Araban lan zentro bat daukatelarik.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruzkoa.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak.
  • 352/2000 Akordioa, uztailaren 28ko Foru Gobernu Kontseiluarena. 
  • 500/2020 Erabakia, urriaren 27koa. Onestea uztailaren 28ko Kontseiluaren 352/2020 Erabakiaren bidez kontratazioak egiteko epearen luzapena, Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzen 2020ko ekitaldirako deialdiaren barruan.
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 488/2021 Erabakia, abuztuaren 3koa. Onestea Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzen 2021eko ekitaldirako deialdia.

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Dokumentazioa ematea, ordaindutako dirulaguntza justifikatutzat jotzeko eta/edo gainerako % 30era arte ordaintzeko kontratu mugagabeetan

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi