null Basogintzako Dirulaguntzak

Basogintzako dirulaguntzak

Basoen zaintza eta ingurumen eta diru balioa handitzeko inbertsioak:

  • Basotzea eta baso azalerak sortzea
  • Sasitzak kentzea, mehazketak, bakanketak, inausketak, ongarriketak, tratamendu fitosanitarioak
  • Basoen berezko birsorkuntzarako itxiturak
  • Larretako itxiturak, askak  eta pasabide kanadarrak eraikitzea
  • Baso pisten eraikuntza eta hobekuntza
  • Basoetan suteek edo hondamendi naturalek (haizeteak, txingorra, izurriteak, gaixotasunak) eragindako kalteak konpontzea
  • Antolamendu planak eta baso kudeaketa iraunkorreko planak
  • Mugarritze proiektuaren aldez aurreko lanak eta mugarriak jartzea

Pertsona fisiko edo juridikoak eta erakunde publikoak, baso lurren erabilera edo gozamen eskubideen titular direnak.

Mendi Zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2023 Foru Dekretua, otsailaren 28koa. Onespena ematea Basogintzarako Laguntza Plana arautzeko oinarriei eta 2023rako deialdiari.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Basogintzako dirulaguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi