null Ayudas formación empleo - entidades sin ánimo de lucro EUS

Irabazteko xederik gabeko erakundeek enplegurako prestakuntza emateko laguntzen 2022ko deialdia

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Erakunde onuradunak

a) Lanbide heziketako zentroak, publikoak zein irabazteko xederik gabekoak

  • Unibertsitate fakultate eta eskolak, publikoak zein irabazteko xederik gabekoak
  • Irabazteko xederik gabeko erakundeak (fundazioak, elkarteak…), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Erregistroan edo Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan erakunde gisa ziurtatuta edo erregistratuta badaude
  • Deialdi honetako enplegurako prestakuntza ikastaroen ondorioetarako, titulartasuna % 100 publikoa duten erakundeak, edozein sozietate mota dutela ere, irabazteko xederik gabeko erakundeen parekoak izango dira.

b) Zabalkunde jardunaldiak: irabazteko xederik gabeko erakundeak

Ez dira inolaz ere laguntza hauen onuradun izango irabazteko xedea duten erakundeak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila.

Foru Gobernu Kontseiluaren 47/2022 Erabakia, otsailaren 8koa. Onespena ematea irabazteko xederik gabeko erakundeek enplegurako prestakuntza emateko laguntzen 2022ko deialdiari

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 49/2019 Foru Dekretua.

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Irabazteko xederik gabeko erakundeek enplegurako prestakuntza emateko laguntzen 2022ko deialdiaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi