null PR Ayudas destinadas a financiar los gastos de las aulas desplazadas eus

Ikasgela lekualdatuen gastuak finantzatzeko dirulaguntzak

Arabako euskaltegiei laguntzea haiei loturiko ikasgela lekualdatuek eragindako gastuak ordaintzen.

Elkarteak eta enpresak.

Euskarako Foru Zerbitzua.

Ebazpena: Arabako diputatu nagusia.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ikasgela lekualdatuen gastuak finantzatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi