null PR Imprevistos y obras de emergencia EUS

Ustekabeko eta larrialdiko obrentzako laguntzak

Ustekabeko gastu presazkoen eta larrialdi obren finantzaketa. 

Arabako Lurralde Historikoko kontzejuek eta udalek (Gasteizkoak izan ezik) jaso ditzakete. Kuadrillek haien egoitzetarako eta Foru Planeko obra zehatzetarako laguntzak eskatu ahal izango dituzte, eskualdeko interesekoa izanik, Kuadrillako batzarretik gehiengo osoak berretsita etorrita. 

Foru Gobernuko Kontseilua

Foru Gobernu Kontseiluaren 107/2022 Erabakia, martxoaren 1ekoa. Onestea aurreikusi ezin daitezkeen egoerak izanik Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek finantzatu ezin dituzten ustekabekoei eta larrialdiko obrei aurre egiteko dirulaguntzarako deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 312/2021 Erabakia, maiatzaren 25ekoa. Onespea ematea Lurralde Orekaren Sailak lehia askeko araubidean dirulaguntzak emateko 2021eko deialdiari. Dirulaguntza horien xedea da Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei laguntzea beren kabuz finantzatu ezin dituzten ezustekoei eta larrialdi obrei aurre egiten, aurreikusi ezin diren egoerak izategatik

Foru Gobernu Kontseiluaren 786/2019 Erabakia, abenduaren 10ekoa.

11/2016 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruz. 

Irailaren 4ko 43/2018 Foru Dekretua

3 hilabete 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ustekabekoen eta larrialdi obren laguntza-eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi