null Arabako Lurralde Historikoan ereiteko patatak ekoizten diren guneetan birosi arriskua arintzeko laguntzak.

Arabako Lurralde Historikoan ereiteko patatak ekoizten diren guneetan birosi arriskua arintzeko laguntzak.

Laguntzak, birosiak ereiteko patatan eragindako kalteak arintzeko.

Ereite-patata lantzen duten nekazariak

Nekazaritzaren Garapenerako Zerbitzua

57/2010 Foru Dekretua, azaroaren 16ko Diputatuen Kontsei - lua rena, hazitarako pataten ekoizguneetan birosi arriskua arintzeko laguntzetarako oinarri-arauak onartzen dituena.

118/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, onartzen duena Arabako Lurralde Historikoan hazitarako patatak ekoizten diren guneetan birosi arriskua arintzeko dirulaguntzen 2017-2018 deialdia.

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete
  • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Isiltasun negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako Lurralde Historikoan ereiteko patatak ekoizten diren guneetan birosi arriskua arintzeko laguntzak.ava

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi