null PR Ayudas para acciones en el sector de alumbrado público exterior EU

Kanpoaldeko argiteria publikoaren arloan ekintzak egiteko laguntzak

Xedea:

Diru-laguntzen programa honen xedea tokiko kanpoko argiteria sektorean honakoak murrizteko jarduketak egitea bultzatzea eta sustatzea da: korronte gastuak, finantza iraunkortasunari laguntzeko aurrezpen garbia hobetuz, eta karbono dioxido emisioak.
 

Indartzaea:

  • Energia aurrezpena

  • Kutsadura txikiagoa

  • Kostuen aurrezpena

Arabako Lurralde Historikoko udalerriak eta kontzejuak 

Foru Gobernu Kontseilua 

11/2016 Foru Araua,  Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzena, eta 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzena.

40/2018 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa.
 

5 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Kanpoaldeko argiteria publikoaren arloan ekintzak egiteko laguntzak eskatu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi