Kanpoaldeko argiteria publikoaren arloan ekintzak egiteko laguntzak eskatu

Epeak

Eskaera aurkezteko epea amaituta, aurrekontuen esleipena amaitu izanagatik, deialdiaren 4.1 oinarriaren arabera (ALHAO 41. zenbakia, 2019ko apirilaren 3koa).

Zer behar dut?