null Esnetarako behien arau teknikorako ekoizpen integratua

Esnetarako behien arau teknikorako ekoizpen integratua

Sustatzea lurraldean ekoizpen integratua ezarri eta mantenduko dela, nekazaritza ustiategien jasangarritasuna hobetzeko eta elikadura segurtasuna bermatzeko.

Pertsona fisiko edo juridikoak, edo nortasun juridikorik gabeko erakundeak, barne hartuta ondasun erkidegoak, jaraunspen jasogabeak edo jaraunsle erkidegoak, merkataritza xederik gabeko sozietate zibilak eta titulartasun partekatuko araubideko ustiategiak, baldin eta eskaera bakarra aurkezten badute eta ingurumen- eta klima-konpromisoak eta esku-hartze bakoitzean zehaztutako beste kudeaketa-konpromiso batzuk hartzen badituzte, bost urterako.

Nekazaritza Garapen Zerbitzua 

Foru Gobernu Kontseiluaren 32/2023 Foru Dekretua, ekainaren 20koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoan ingurumen eta klima konpromisoak eta bestelako kudeaketa konpromisoak hartzeagatiko laguntzen oinarri arautzaileak, baita 2023rako deialdia ere.

Foru Gobernu Kontseiluaren 158/2024 Erabakia, martxoaren 19koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoan ingurumen eta klima konpromisoak eta beste kudeaketa konpromiso batzuk hartzeagatiko laguntzen 2024rako deialdia. Laguntza horiek Kontseiluaren ekainaren 20ko 32/2023 Foru Dekretuak arautzen ditu.

  • Ebazpena eta jakinarazpena egiteko epea: 6 hilabete
  • Isiltasun administratiboaren ondorioa: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Produkzio integraturako laguntzak eskatu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Konpromisoak subrogatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi