null PR Ayudas para actividades de promocion turística para PYMEs y autonomos eus

Turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertainentzat eta autonomoentzat

Arabako Lurralde Historikoko turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertainentzat eta autonomoentzat.

209/2020 Foru agindua bidez itxitako deialdia.

1.- Sektore turistikoan dihardutela helburu sozialaren bidez frogatzen duten eta egoitza soziala nahiz fiskala Araban duten enpresa txiki eta ertainak, edozein dela ere beren konfigurazio juridikoa.

2.- Egoitza fiskala Arabako Lurralde Historikoan duten autonomoak. 

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaritza.

  • Foru Agindua 209/2020 maiatzaren 2koa. INDARRIK GABE UZTEA, gerora agertutako arrazoiengatik, turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzen 2020ko deialdia, zeina ETEei eta autonomoei zuzendua baitago.
  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruzkoa. 
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak.
  • 106/220 Foru Araua, otsailaren 11koa, enpresa ertain eta txikientzat eta autonomoentzat 2020an sustapen turistikoko jarduerak egiteko laguntzen deialdia onartzen duena. 

6 hilabeteko epea, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik. Epe hori igaro ostean, berariazko ebazpenik egongo ez balitz eskaera ezetsitzat joko da. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Enpresa ertain eta txikientzat eta autonomoentzat turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren zerrenda)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi