null Ayudas extraordinarias para la puesta en marcha del ticketbai en el sector comercial alavés en el ejercicio 2022 eu

Arabako merkataritza 2022ko ekitaldian ticketbai martxan jartzeko aparteko laguntzak

Deialdi honen helburua da Arabako merkataritza sektoreko enpresei eta autonomoei TicketBAI abian jartzearekin lotutako software inbertsioak finantzatzen laguntzea.

a) Langile autonomoak, baldin gehienez ere 8 enplegatu badituzte.

b) Sozietate zibilak edo ondasun erkidegoak, gehienez ere 9 autonomoz osatuak.

c) Merkataritza sozietateak, baldin enpresan dituzten partaidetzak autonomoen araubide berezian kotizatzen duten gehienez ere 9 langileri badagozkie (edo araubide orokorrean, kooperatiben edo lan sozietate mugatuen kasuan).

Erakunde onuradunek gutxienez salmenta puntu finko eta fisiko bat izan beharko dute eta/edo zerbitzuak eta/edo artisautzako lantegia Arabako udalerrietan, eta jarduera ekonomikoen gaineko zergaren epigrafe hauetakoren batean alta emanda egotea:

  • Lehenengo ataletik, honako talde hauek:
    • 64 taldea. Janarien, edarien eta tabakoen txikizkako merkataritza, establezimendu iraunkorretan egina.
    • 65 taldea. Elikadurarako ez diren ekoizkin industrialen txikizkako merkataritza, establezimendu iraunkorretan egina (salbu eta 654 eta 655 taldeak)
    • 97 taldea. Zerbitzu pertsonalak (salbu eta 974 taldea).
    • 755 taldea. Bidaia agentziak.
  • Bigarren ataletik, 86 taldea. Lanbide liberalak, artistikoak eta literarioak

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila

48/2022 Erabakia, otsailaren 8koa. Onespena ematea 2022ko ekitaldian Arabako merkataritza sektorean TicketBAI abian jartzeko ezohiko laguntzen deialdiari

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 49/2019 Foru Dekretua

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete. Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako merkataritza sektorean 2022ko ekitaldian TicketBAI martxan jartzeko aparteko laguntzen eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi