null 20.000 biztanletik beherako udalerriei udalerri barruko garraiorako dirulaguntzak.

20.000 biztanletik beherako udalerriei udalerri barruko garraiorako dirulaguntzak.

Arabako Lurralde Historikoko 20.000 biztanletik beherako udalerriei udalerri bakoitzaren lurralde eremuan soilik egiten den barruko garraioa finantzatzea. (2023ko deialdia)

Arabako Lurralde Historikoko 20.000 biztanletik beherako udalerriak, udalerri barruko garraioaren zerbitzua benetan ematen badute.

Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua.

6 hilabete gehienez, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Udalerriei udalerri barruko garraioa finantzatzeko laguntzaren eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi