null 20.000 biztanletik beherako udalerriei udalerri barruko garraiorako dirulaguntzak

20.000 biztanletik beherako udalerriei udalerri barruko garraiorako dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoko 20.000 biztanletik beherako udalerriei udalerri bakoitzaren lurralde eremuan soilik egiten den barruko garraioa finantzatzea (2024ko deialdia).

Arabako Lurralde Historikoko 20.000 biztanletik beherako udalerriak, udalerri barruko garraioaren zerbitzua benetan ematen badute.

Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamendu Saileko diputatua.

Sei hilabete gehienez, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Udalerriei udalerri barruko garraioa finantzatzeko laguntzaren eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi