null Ayudas extraordinarias para hacer frente a gastos de actividad originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos EUS

COVID-19ak kuadrilletan eta udaletan sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzak

Kuadrillei eta udalei laguntzea COVID-19ak sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzen.

  • Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak
  • Arabako Lurralde Historikoko udalak, baldin eta turismo bulegoa badute, eta gutxienez azken bost urteetatik lautan zerbitzuak ematen ari bada.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

6 hilabeteko epea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Solicitud a la convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Entrega de documentación para proceder al reconocimiento de obligación de pago del 50% restante de la subvención

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Entrega de justificantes de pago de facturas.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi