null Arabako toki erakundeetan sortutako turismo jarduerako gastuei aurre egiteko laguntzak

Arabako toki erakundeetan 2023eko ekitaldian sortutako turismo jarduerako gastuei aurre egiteko laguntzak

Deialdi honen xedea da Arabako kuadrillei eta udalei laguntzea 2023an sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzen eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada berria ematea ahalbidetzeko.

a) Arabako Lurralde Historikoko kuadrillek

b) Arabako Lurralde Historikoko udalek, baldin eta turismo bulegoa edo turismoko informaziorako puntua badute, eta azken bost urteetatik gutxienez lautan zerbitzuak eman badituzte.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Saila

Foru Gobernu Kontseiluaren 122/2023 Erabakia, martxoaren 14koa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoko kuadrilletan eta udaletan turismo jarduerek 2023ko ekitaldian sortutako gastuei aurre egiteko laguntzen deialdiari

Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren eskumeneko eremuan ematen diren dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorrak

Ebazpena emateko epea: 6 hilabete.

Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko dira

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako Lurralde Historikoko kuadrilletan eta udaletan 2023ko ekitaldian sortutako turismo jarduera gastuei aurre egiteko aguntzen deialdiaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Dirulaguntza justifikatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi