null PR Ayudas y Subvenciones a la elaboración del Planeamiento Urbanístico de Álava eus

Arabako hirigintza planeamendua taxutzeko laguntzak eta diru laguntzak

Udalentzako diru laguntzak, Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak idazteko.

Udalak.

Ingurumen eta Hirigintza Saila.

Foru Gobernu Kontseiluaren 61/2019 Foru Dekretua, abenduaren 27koa.

Organo eskuduna: Ingurumen eta Hirigintza Saila.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 3 hilabete.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: ezezkoa.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako hirigintza planeamendua taxutzeko laguntzak eta diru laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi