null Basogintzako Dirulaguntzak

Basogintzako dirulaguntzak

Basoen zaintza eta ingurumen eta diru balioa handitzeko inbertsioak:

  • Basotzea eta baso azalerak sortzea
  • Sasitzak kentzea, mehazketak, bakanketak, inausketak, ongarriketak, tratamendu fitosanitarioak
  • Basoen berezko birsorkuntzarako itxiturak
  • Larretako itxiturak, askak  eta pasabide kanadarrak eraikitzea
  • Baso pisten eraikuntza eta hobekuntza
  • Basoetan suteek edo hondamendi naturalek (haizeteak, txingorra, izurriteak, gaixotasunak) eragindako kalteak konpontzea
  • Antolamendu planak eta baso kudeaketa iraunkorreko planak
  • Mugarritze proiektuaren aldez aurreko lanak eta mugarriak jartzea

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Basogintzako dirulaguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi