null Artium Arte Garaikideko Euskal Museoan eta Arabako Arte Ederren Museoan egonaldian garatzeko lau ikerketa bekaren deialdi publikoa

Artium Arte Garaikideko Euskal Museoan eta Arabako Arte Ederren Museoan egonaldian garatzeko lau ikerketa bekaren deialdi publikoa

Egonaldian garatzeko lau beka ematea, norgehiagokaren araubidea erabiliz:

  • Beketatik, hiru erabiliko dira dokumentu eta arte ondareari buruzko ikerketa, hautaketa, katalogazioa eta zabalkundea bultzatzeko, eta Arabako Artium Arte Garaikideko Euskal Museoak zuzendu eta jagongo ditu.
  • Beketako bat erabiliko da Arabako Arte Ederren Museoak antolatzen dituen erakusketen historikoaren inguruko ikerketa, hautaketa, katalogazioa eta zabalkundea bultzatzeko.

Herritarrak.

Euskara, Kultura eta Kirol Foru Saila.

188/2018 Foru Agindua, ekainaren 8koa, zeinaren bidez onartzen baita Artium Arte Garaikideko Euskal Museoan eta Arabako Arte Ederren Museoan egonaldian garatzeko lau ikerketa bekatarako deialdi publikoa.

Diputatuen Kontseiluaren 55/2015 Foru Dekretua, urriaren 6koa, onartzen dituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: hiru hilabete, deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: esandako epea igarota, eskabideari buruzko esanbidezko ebazpenik jasoko ez balitz, ulertuko da eskaerari ezezkoa eman zaiola, hargatik eragotzi gabe geroago ebatzi ahal izatea.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Artium Arte Garaikideko Euskal Museoan eta Arabako Arte Ederren Museoan egonaldian garatzeko lau ikerketa beka eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi