null Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores/as eu

Gidarien Gaitasun Agiria (GGA)

Gidarien Gaitasun Agiria (GGA) lortzea, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D edo D+E kategorietako ibilgailuak gidatzeko hasierako kualifikazioa edo etengabeko prestakuntza gainditu izana egiaztatuz.

Garraioaren arloko profesionalak, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D edo D+E kategorietako gidabaimena dutenak, Europar Batasunean ezarritako enpresetako ibilgailuekin Espainiako errepideetatik zirkulatzen dutenak.

Garraioak Ikuskatzeko Zerbitzua

  • 284/2021 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, errepide bidezko garraiorako ibilgailu jakin batzuen gidarien hasierako kualifikazioa eta etengabeko prestakuntza arautzen dituena eta irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuak onartutako Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua aldatzen duena.

  •  21/2008 Foru Arauaren zazpigarren xedapen gehigarria, 2009ko aurrekontua gauzatzeari buruzkoa, GGAko tasak eta urteroko eguneratzeak ezartzen dituenak.

Ondorioak: ezespena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
GGA edukitzearen administrazio ziurtagiria eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
GGA txartela eskatzea NAN edo AIZ aldatzearen ondorioz

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
GGA txartela eskatzea lehen aldiz, berritzeko edo ordezteko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
GGA azterketa egiteko izena ematea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi