null Ernestina de Champourcín poesia-lehiaketa

Ernestina de Champourcín poesia-lehiaketa

“Ernestina de Champourcín poesia lehiaketaren” helburua da aparteko kalitateko poesia lan original eta argitaratu gabeak saritzea. Lan horiek Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan idatzita egon daitezke.

Lehiaketan parte hartu ahal izango dute deialdia ALHAOn argitaratzen den egunean 16 urte beteta dituzten pertsona fisikoek, haien nazionalitatea eta bizilekua edozein dela eta.

Ezin dira lehiaketa honetara aurkeztu aurretik beste lehiaketa edo sariketa batean saria jaso duten lanak, ezta aurreko bost edizioetatik edozeinetan modalitate berean saria lortu dutenek ere.

Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Saila.

133/2023 Foru Agindua, maiatzaren 31koa. “Ernestina de Champourcin” poesia-lehiaketa ebatziko duen epaimahaia izendatzea

Martxoaren 6ko 41/2023 Foru Agindua. Ernestina de Champourcin poesia lehiaketaren 2023ko deialdia onestea.

124/2022 Foru Agindua, maiatzaren 12koa. Onespena ematea Ernestina de Champourcin poesia lehiaketaren 2022ko deialdiari.

Foru Gobernu Kontseiluaren 18/2022 Foru Dekretua, apirilaren 26koa. Onestea Kultura Eta Kirol Sailaren sariak norgehiagoka bidez emateko oinarri orokor arautzaileak.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
"Ernestina Champourcin" poesia lehiaketan parte hartzeko oinarriak 2023

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi