null Zerga ziurtagiriak

Zerga ziurtagiriak

Zergadunak bere zerga egoerari buruzko ziurtagiri mota hauek lortzea:

 • Zerga egoeran egunean dagoela adierazten duen ziurtagiria
 • Egunean egotearen ziurtagiria: azpikontratistak (ZFAOren 43.1e artikulua)
 • Egunean egotearen ziurtagiria: dirulaguntzak
 • Egunean egotearen ziurtagiria: administrazio publikoekin egindako kontratuak
 • Landa ondasun higiezinen titulartasunaren ziurtagiria
 • Hiri ondasun higiezinen titulartasunaren ziurtagiria
 • Errolda egoeraren ziurtagiria
 • Balio erantsiaren gaineko zergaren zentsuko zentsu egoeraren ziurtagiria
 • Jarduera ekonomikoen gaineko zergako errolda egoeraren ziurtagiria
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenak aurkeztearen ziurtagiria (edo, aurkeztu ez badu, sarreren ziurtagiria)
 • Birsaltzailea izatearen ziurtagiria (BEZFAren 84. Bat 2.g artikulua)
 • Irabazi asmorik gabeko erakunde izatearen ziurtagiria (16/2004 FAren 14. artikulua)
 • Zerga egoitzaren ziurtagiria
 • Zerga datuen ziurtagiria
 • Beste ziurtagiri batzuk

Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak

Ogasuna. Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzua

 • 6/2005 Foru Araua, Arabako Zerga Orokorrari buruzkoa (III. tituluko I. kapitulua)
 • 55/2009 Foru Dekretua, zergadunen harremanak baliabide elektronikoen bitartez nola gauzatu arautzen duena (V. kapitulua: 17.-22. artikuluak)
 • 59/2009 Foru Dekretua, besteak beste, baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoak zerga ziurtagiriak egiteko erabiltzea arautzen duena (V. kapitulua: 10.-16. artikuluak)

20 egun

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Zerga datuen ziurtagiriaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ziurtagirien balioztapena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zerga ziurtagirien eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi