null 14/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako garraiorako zuzeneko laguntzak ematea

14/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako garraiorako zuzeneko laguntzak ematea

Zuzeneko laguntzen onuradun izango dira Espainian legez eratutako langile autonomoak eta nortasun juridiko propioa duten sozietateak, baldin eta VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE motetako edozeinen garraio-baimenaren titular badira, baimenari atxikitako ibilgailu-kopuruaren eta -tipologiaren arabera, eta 2022ko uztailaren 15ean alta emanda badaude Garraio Enpresen eta Jardueren Erregistroan, bai eta Espainian legez eratutako langile autonomoak eta nortasun juridiko propioa duten sozietateak, baldin eta hiri-autobusen titularrak badira Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren erabilera-irizpideen arabera, eta 2022ko uztailaren 15ean Trafikoko Buruzagitza Nagusiaren Ibilgailuen Erregistroan alta emanda badaude.

Laguntzaren zenbateko indibiduala zehazteko, onuradun bakoitzak ustiatutako ibilgailu kopurua eta mota hartuko dira kontuan, jarraian ageri den taularen arabera. Nolanahi ere, ateratzen den zenbatekoak ezingo du gainditu onuradun bakoitzeko aurreikusitako gehieneko zenbatekoa, laguntzen zenbateko mugatuetarako, Ukrainako Europako Aldi Baterako Esparruko arauen arabera horri buruz onartutako Erabakien arabera.

 

IBILGAILUA ZENBATEKOA (EUROTAN)

Salgai astunak. Kamioia. MDPE

1.250

Merkantzia arinak. Furgoneta. MDLE

500

Autobusa. VDE

950

Taxia. VT

300

Alokairuko ibilgailua gidariarekin

300

Anbulantzia. VSE

500

Hiri-autobusa, erabilera-irizpideen araberako sailkapenaren arabera, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra

950

 

Onuraduna sektore publikokoa denean, eskaera Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioaren egoitza elektronikoan aurkeztuko da, abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretuaren 5. artikuluan adierazitakoaren arabera.

2022ko irailaren 30ean amaituko da laguntza eskaerak aurkezteko epea.

Langile autonomoak eta Espainian legez eratutako nortasun juridiko propioa duten sozietateak, baldin eta VDE, VT, VTC, VSE, MDPE eta MDLE motetako edozeinetako garraio-baimen baten titularrak badira, baimenari atxikitako ibilgailu zenbakiaren eta tipologiaren arabera, eta 2022ko uztailaren 15ean Garraio Enpresen eta Jardueren Erregistroan alta emanda badaude, bai eta langile autonomoak eta Espainian legez eratutako eta nortasun juridiko propioa duten sozietateak ere, baldin eta hiri autobusen titularrak badira Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren erabilera irizpideen araberako sailkapenaren arabera, eta 2022ko uztailaren 15ean Trafikoko Buruzagitza Nagusiaren ibilgailuen erregistroan alta emanda badaude.

Bide Azpiegituretako eta Mugikortasuneko foru diputatua.

Abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretuaren 4. artikulua.

3 hilabete. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
14/2022 Errege Lege Dekretuaren garraiorako zuzeneko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi