null "Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa" literatura lehiaketa

"Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa" literatura lehiaketa

“Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa” deialdiaren helburua da aparteko kalitateko literatur lan original eta argitaratu gabeak saritzea. Lan horiek ipuinak izan behar dira eta gaztelaniaz idatzita egon.

Lehiaketan parte hartu ahal izango dute deialdia ALHAOn argitaratzen den egunean 16 urte beteta dituzten pertsona fisikoek, haien nazionalitatea eta bizilekua edozein dela eta.

Ezin dira lehiaketa honetara aurkeztu aurretik beste lehiaketa edo sariketa batean saria jaso duten lanak. Aurkeztutako obratzat hartuko da, bilduma osatzen duten ipuin guztiak, baita aurkezteko hautatutakoa ere. Ezin izango dute parte hartu aurreko bost edizioetatik edozeinetan saria lortu dutenek.

Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Saila.

47/2024 Foru Agindua, otsailaren 27koa. Gaztelaniazko “Ignacio Aldecoa Nazioarteko Ipuin Saria” izeneko 53. ipuin-lehiaketaren deialdia onartzea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 18/2022 Foru Dekretua, apirilaren 26koa. Onestea Kultura Eta Kirol Sailaren sariak norgehiagoka bidez emateko oinarri orokor arautzaileak.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
"Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa” literatura lehiaketara lanak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi