Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa. Egindako lanari buruzko amaiaerako memoria.

Epeak

Itxita

2020ko abenduaren 11ra arte.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • 1. Egindako lanari buruzko amaierako memoria.
  • 2. Proiektuaren zuzendaritzaren ardura duen pertsonak edo erakundeak emandako asistentzia ziurtagiria.
  • 3. Proiektuak irauten duen ordu kopurua adierazten dueña, baita ere persona edo erakunde horrek emandako ebaluazio ziurtagiri bat

Arabako Foru ALdundia - Erregistro Nagusia 

Probintzia Plaza, 5. 01001 Gasteiz

Itundutako erregistroak