null Arabako etorkizun handiko kirolariak izendatzeko deialdia 2023

Arabako etorkizun handiko kirolariak izendatzeko deialdia 2023

Arabako etorkizun handiko kirolariak norgehiagoka-erregimenean izendatzeko prozedura arautzea 2023rako.

Federazioak, klubak eta kirol-elkarteak, bai eta etorkizun handiko kirolariak eta haien gurasoak edo legezko ordezkariak ere. Arabako kirol-federazioren bati atxikiak.

Eskaerak balorazio batzordeak aztertuko ditu. Batzordeburua Kirol Zerbitzuaren zuzendaria izango da.

Organo eskudunak, balorazio-batzordeak proposatuta, dagokion ebazpena emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere hiru hilabeteko epean.

Gehieneko epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute eskabidea ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako 2023ko promesa kirolariak izendatzeko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi