null Gazteei aisialdirako zuzendutako urteko jarduera programen deialdia

Gazteei aisialdirako zuzendutako urteko jarduera programen 2024ko deialdia

Deialdiaren xedea hau da: dirulaguntzak ematea gauzatzen laguntzeko gazte edo astialdi elkarte edo erakundeek sustaturik 2023/2024 ikasturtean zehar era jarraituan egingo diren astialdiko jarduera mutiko-neskato eta gazteentzakoak.

Jarduerak astialdian egingo dira, astialdia harturik berdintasun, elkartasun eta tolerantzia balioak sustatzen dituen aisialdirako eta hezkuntzarako denboratzat. Halaber begirale talde egokia izan beharko dute jarduera horiek garatzeko.

Gazte elkarteak, astialdiko elkarteak edo aurrekoak koordinatzen dituzten federazioak, erregelamenduz eratuak eta irabazteko xederik gabeak, Araban edo Trebiñuko Enklabea baldin badute beren egoitza edo ordezkaritza.

Gazteriaren Foru Erakundea 

Bost hilabeteko gehienezko epean, eskaerak aurkezteko epea bukatu ondorengo egunetik kontatzen hasita.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Gazteei aisialdirako zuzendutako urteko jarduera programa eskatzea. 2024ko deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Diru-laguntzaren justifikazioa - Aisialdiko gazteentzako urteko jarduera-programak. Deialdia 2023

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi