Dirulaguntza deialdi publikoa udalek eta kuadrillek sustatutako kultura jarduerak garatzeko. 2020ko ekitaldia. II. Eranskina – Justifikazio kontu erraztua

Epeak

Itxita
  • 2020ko urriaren 1a baino lehen amaitzen diren kultura ekintzen frogagiriak aurkezteko azken eguna 2020ko urriaren 30a izango da. 
  • 2020ko azken hiruhilekoan amaitzen diren kultura ekintzen frogagiriak aurkezteko azken eguna 2020ko abenduaren 18a izango da.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Jardueraren memoria bat.
  • Jardueraren gastu guztien zerrenda sailkatua.
  • Beste sarrera batzuen xehetasuna eta diru laguntzak
  • Hala badagokio, itzulketaren ordainketa gutuna.
  • Sarrera eta gastuen balantzea.

Informazio gehiago

 

Laguntza eskabideak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira edo bide elektronikotik, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez erabil daitekeen erregistro elektronikoan. Hori ez da oztopo izango Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatutakoa aplikatzeko