null Datu pertsonalen babeserako eskubideak egikaritzea

Datu pertsonalen babeserako eskubideak egikaritzea

Datu pertsonalen babeserako eskubideak egikaritzeko eskatzea.

Pertsona fisikoak.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna.

  • 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa.
  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa.

Hilabete bat. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Datu pertsonalen babesa. Datuetara irispidea izateko eskubidea egikaritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Datu pertsonalen babesa. Datuak zuzentzeko eskubidea egikaritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Datu pertsonalen babesa. Datuak ezerezteko eskubidea egikaritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Datu pertsonalen babesa. Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea egikaritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Datu pertsonalen babesa. Tratamenduari aurka egiteko eskubidea egikaritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Datu pertsonalen babesa. Banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea egikaritzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi