null PR Declaración previa de legalidad de segregación de fincas rústicas eus

Landa finkak bereiztearen legezkotasunaren aurretiazko aitorpena

Landa lurzatietan lur bereizketak, muga aldaketak eta abar egin beharra dakarren edozein negozio juridiko egiteko, aldez aurretik Nekazaritza Sailak landa finka bateko bereiztearen legezkotasunari buruzko aitorpena egin behar du.

Herritarrak 

Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoa 

Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias, concretamente artículos 23, 24 y 25.

 

Decreto Foral 82/1998, del Consejo de Diputados de 6 de octubre, que desarrolla en el ámbito del Territorio Histórico y sobre el régimen de acceso al Registro de la Propiedad y Catastro de unidades mínimas de cultivo

 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, complementario del Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

  • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 3 hilabete.
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: nekazaritza administrazioaren aitorpen hau ez da loteslea izango ez hirigintza administrazioarentzat, ez jabetza erregistratzailearentzat. Beraz, ebazteko epea amaitu eta  ebazpen adierazirik eman ez bada, ez du inoiz erregistroan inskribatzeko eskubidea sortuko erregistratzaile eskumendunaren legezko irizpidearen aurka.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Landa finkak bereizteko eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi