Emandako dirulaguntzak justifikatzeko agiriak

Epeak

Itxita

2023ko abenduaren 29ra arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Dirulaguntzen onuradunek honako justifikazio agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 2023ko abenduaren 29a baino lehen:

 1. Diruz lagundutako inbertsioa egiteak eragindako gastuen fakturak.

 2. Diruz lagundutako inbertsioaren diru sarrera eta gastuen balantzea.

 3. Diruz lagundutako inbertsioaren memoria. Egindako esku hartzea argi eta garbi deskribatzen duen dokumentazio grafiko eta idatzi nahikoa eduki beharko du.

 4. Erakunde onuradunak eskatu behar izan dituen hiru aurrekontuak, baldin eta diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa 40.000 eurotik gorakoa bada obra kontratuen kasuan, edo 15.000 eurotik gorakoa bada hornidura edo zerbitzu kontratuen kasuan.

 5. 500,00 eurotik gorako fakturak ordaindu izanaren egiaztagiriak. Erakundeek ordainketa horiek egin direla egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute 2024ko martxoaren 29 baino lehen.

 6. Justifikazio dokumentazioa Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan aurkezten bada, eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpena bete beharko du, eta, bertan, adierazi beharko du espedientean sartzen diren fitxategiak jatorrizkoen irudi fidela direla, fitxategi horiek eskatzailearen esku daudela eta Arabako Foru Aldundiaren esku jarriko dituela hala eskatzen zaionean.

Honako hauek onartuko dira ordainagari gisa:

 • Bankuko egiaztagiria, non zehaztuko baitira, gutxienez, zenbatekoa, data eta ordainketaren edo transferentziaren onuraduna.

 • Fakturaren jaulkitzaileak sinatutako eta/edo zigilatutako ziurtagiria; bertan agertuko dira faktura zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa data.

 • Posta arruntez jasotako banku laburpenak.

 • Kontu korronteen libreten kopia, mugimenduak ageri dituena.

 • Posta elektronikoz jasotako banku laburpenak edo transferentzia agindu telematikoak.

 • Erosketa tiketak, zenbatekoa ordaindu dela egiaztatzen dutenak edo fakturak, enpresa jaulkitzaileak jarritako zigiluarekin, adieraziz ordainduta daudela.

Informazio gehiago

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

Probintzia plaza 5, 4.

01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 71

E-maila: patrimonio-ha@araba.eus

Zer behar dut?

 • BAKQ

  Ziurtagiri digitala

Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, egungo diru-laguntzen deialdiari dagokion espedienteko dokumentazioa erantsita.

 

Bertaratuta, Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean.